ایردراپ های اکسچنج اترفلایر | EtherFlyer Airdrop

ایکسچنج اترفلایر ایردراپ های بسیار معتبر و واریزی های منظمی دارد.

اکسچنج اترفلایر | EtherFlyer ایردراپ های بسیار معتبری برگزار می کند که برای شرکت در آنها و دریافت پاداش ها می بایست، یک کیف پول در این سایت ایجاد کنید و در تمامی ایردراپ های این صفحه از همین آدرس کیف پول استفاده کنید.

ایردراپ ها یکی از بهترین شیوه برای کسب درآمد در حوزه ارز های دیجیتال هستند، ولی نیازمند صبر ، حوصله و صرف زمان برای انجام وظایف می باشند. اگر اطلاعات کمی در خصوص ایردراپ ها دارید حتماً “کسب درآمد رایگان از ایردراپ” را مطالعه نمایید، در غیر این صورت برای انجام این ایردراپ معتبر به ادامه همین مطلب مراجعه نمایید.

طریقه انجام ایردراپ های اکسچنج اترفلایر | EtherFlyer Airdrop

قبل از هر چیز شما برای انجام ایردراپ های این ایکسچنج معتبر، می بایست یک آدرس کیف پول اختصاصی اترفلایر را بسازید.

ساخت کیف پول  مشاهده آموزش

پس از ساخت کیف پول در تمامی ایردراپ های اترفلایر می بایست از همین آدرس استفاده نمایید، چنانچه به اشتباه آدرس کیف پول دیگری را بدهید توکن های شما واریز نخواهد شد.


ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 300million HAND Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer001
پاداش :
بسته به میزان مشارکت از توکن HAND
رفرال : نا معلوم
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد ربات تلگرام این ایردراپ شوید.

ورود به ربات تلگرام

 • بعد از ورود لیست وظایف به شما نمایش داده می شود، به ترتیب وظایف درخواست شده را با زدن روی دکمه مربوطه انجام دهید.
 • بعد از عضویت در رسانه های اجتماعی ایردراپ روی دکمه ” Input EtherFlyer Wallet Address” بزنید و آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 6000Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 500million TCOIN Token Giveaway for Public Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer002
پاداش :
بسته به میزان مشارکت از توکن TCOIN
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از امتیاز ها  تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 300,000NPXS Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer003
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن NPXS
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از امتیاز ها  تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 50million TSU Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer004
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن TSU
رفرال : 1000Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از امتیاز ها  تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 7002Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | XLMX (Stellar Classic) Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer005
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن XLMX
رفرال : 1000Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از امتیاز ها  تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 100,000UPY Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer006
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن UPY
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 503Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | Second Round of TXTC Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer007
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن TXTC
رفرال : 50Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 303Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 100Million XLC Public Airdrop and TCASH Holders

کد ایردراپ : EtherFlyer008
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن XLC
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 503Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 100,000,000ARXO Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer009
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن ARXO
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 603Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 100MILLION XRPC AIRDROP

کد ایردراپ : EtherFlyer010
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن XRPC
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | CoinMarketAlert (CMA) AirDrop

کد ایردراپ : EtherFlyer011
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن CMA
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | VertLite Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer012
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن VTL
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | RXCC Airdrop EtherFlyer

کد ایردراپ : EtherFlyer013
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن RXCC
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | HEdpAY Airdrop EtherFlyer

کد ایردراپ : EtherFlyer014
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن Hdp
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 803Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | SECOND AIRDROP OF HUBS TOKEN

کد ایردراپ : EtherFlyer015
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن HUBS
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 803Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | BOARD COIN AIRDROP

کد ایردراپ : EtherFlyer016
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن BRDC
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 803Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | CADAC MEGA AIRDROP

کد ایردراپ : EtherFlyer017
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن CADAC
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 20 Millions HUBS Token Giveaway for Public Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer018
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن HUBS
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ :پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 10,000,000NRP Token Giveaway for Public Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer019
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن NRP
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 703Entries دریافت خواهید نمود.

ایردراپ معتبر ایکسچنج اترفلایر | 20,000FGP Token Giveaway for Public Airdrop

کد ایردراپ : EtherFlyer020
پاداش : بسته به میزان مشارکت از توکن FGP
رفرال : 100Entries
وضعیت ایردراپ : پایان یافته

توکن های این ایردراپ به کیف پول کاربرانی که ایردراپ را طبق راهنمایی های ما انجام دادند واریز شده،
به همه همراهان نت وینرز تبریک می گوییم.

 • روی دکمه زیر بزنید تا وارد صفحه این ایردراپ شوید.

ورود به صفحه ایردراپ

با اتمام هر یک از مراحل زیر، عددی که در کادر آبی رنگ نوشته شده، تبدیل به تیک سبز خواهد شد. اگر از همراهان قدیمی نت وینرز هستید، خیلی از وظایف تکراری هستند و شما می توانید به راحتی آنها را کسب کنید.

 • در صورتی که وارد نشده اید در زیر عکس، با یکی از گزینه ها موجود (فیسبوک، اینستاگرام و … ) به ایردراپ وارد شوید.
 • سپس به ترتیب بر روی ردیف ها بزنید و وظایف خواسته شده را انجام دهید.
 • فراموش نکنید که برای گزینه “EtherFlyer wallet address to receive airdrop” آدرس کیف پول اتر فلایر خود را وارد نمایید. (آدرس کیف پول های دیگر را بدهید واریز نمی شود.)
 • شما با انجام این ایردراپ 602Entries دریافت خواهید نمود.

 • پیشنهاد می کنم این صفحه را به علاقمندی های خود اضافه نمایید و هر روز به این صفحه سر بزنید، تا از ایردراپ های جدید مطلع شوید.

[/tie_list]

 

رفع مسئولیت

استفاده و بکارگیری شما از مطالب منتشر شده در نت وینرز به معنای قبول تمامی بند های مندرج در صفحه رفع مسئولیت قانونی زیر می باشد، لطفاً حتماً مطالعه بفرمایید.

مشاهده صفحه

نمایش بیشتر

بهنام | Behnam

بازدید کننده گرامی درود، امیدوارم مطلبی که مطالعه نمودید، براتون مفید واقع شده باشه. سپاسگزار میشم اگر نظر، سئوال و یا تجربه خودتون رو در خصوص مطلب بالا در قسمت نظرات درج کنید.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام درود بر شما
  خیلی خوبه که این ایردراپ ها به این صورت دسته بندی شده اینجا قرار دادید
  ایردراپ های قبلی اکثریتش رو دریافت کردم تک تک ایردراپ های جدید رو انجام دادم امیدوارم مثل قبلی ها واریز بشه

 2. سلام خدمت شما
  ممنون از شما به خاطر سایت خوبتون ا
  من این ایردراپ ها را یک به یک و گام به گام با سایت شما انجام دادم و چیزی که خوشحال کنندست و باعث شده ادامه دهنده باشم خیلی از این ایردراپ ها به حساب من واریز شده و خستگی رو از تنم در کرده به دوستان پیشنهاد میکنم که حتما انجام بدن درسته الان شاید نتیجه ی چشم گیری نداشته باشه ولی در آینده حتما نتیجه ی زحماتمون رو خواهیم دید :):)

دکمه بازگشت به بالا